कार्टून: जनता को रिझाने रूप बदलते नेता

cartoon on election campaign

कार्टूनिस्ट हरिओम तिवारी cartoon on election campaign